Also follow us on:
Weblog Gertjan van Stam Twitter Facebook Linkedin

LinkNet Center of Competence in Macha

LinkNet wordt actief ondersteund door professionele partners in Nederland, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. TNO-ICT en hun Zuid-Afrikaanse partner CSIR/Meraka binnen de Global Research Alliance (GRA) hebben vroegtijdig de mogelijkheden van LinkNet onderkend en zich al voor een aantal jaren verbonden om de doelstelling van LinkNet te ondersteunen. In 2007 is een begin gemaakt om de succesvolle ontwikkeling van Macha te dupliceren naar andere gemeenschappen. Met ondersteuning van TNO en het Merake Institute / Zuid-Afrika is LinkNet nu ook actief in een tweede plattelandgemeenschap in Zambia: Mukinge.

In de laatste 12 maanden worden specifieke oplossingen ontwikkeld gebaseerd op de lokale plattelandsbehoeftes. In samenwerking met TNO en het Zuid Afrikaanse CSIR/Meraka Institute is in Macha en Mukinge bewezen dat een nieuwe technologie (Mesh network topologie met Multi-radio routers) betrouwbaar is en goed op de lokale eisen van draadloze communicatie van plattelandsgebieden is afgestemd. Daarnaast is het betaalbaar maken van de satellietverbinding en de onbetrouwbare beschikbaarheid van de energievoorziening twee onderwerpen van gezamelijk onderzoek en specifiek plattelandsuitdagingen.

De ambitie van Macha Works om Macha als kenniscentrum voor plattelandsontwikkeling te positioneren is door interactie met lokale stakeholders door de tijd heen gegroeid. In het afgelopen jaar is LinkNet vaak bezocht door lokale leiders van andere gemeenschappen die het succes van de ontwikkeling van Macha willen kopiëren naar hun community. LinkNet ontvangt op dit moment wekelijks nationale en internationale delegaties om de ontwikkelingen in de praktijk te tonen en gemeenschapsbrede initiatieven voor plattelandsgebieden te bespreken. Helaas is door het gebrek aan faciliteiten en behuizing in Macha deze stroom van mensen met moeite logistiek te organiseren. De uitbouw van het Linknet Center of Competence is daarom een belangrijke randvoorwaarde voor de succesvolle plattelandsontwikkeling.

Voor meer informatie bezoek de website van LinkNet.


PartnersOver i de organizatieWeblog Gert Jan van StamNieuwsbriefWord donateur