Nurse Training School Chilonga

26-11-2011

Het Nurse Training School project in Zambia richt zich op het introduceren van een curriculum in de scholen dat door ICT tools ondersteund wordt. De Zambiaanse overheid investeert fors in de faciliteiten van de verschillende NTS. Deze investering wordt gezien als een belanrijke stap tegen het structurele tekort van medisch personeel in het land. Meer trainingsfaciliteiten betekenen echter nog geen goede opleiding. Vooral niet voor de NTS op het platteland van Zambia. Deze NTS kennen een structureel tekort van leraren door het ontbreken van basisvoorzieningen en een inspirerende werkomgeving. De nieuwe computerklas bij NTS Chilonga is een kleine stap vooruit om het voor leraren interessant te maken zich in Chilonga te vestigen.

PartnersOver i de organizatieWeblog Gert Jan van StamNieuwsbriefWord donateur