Projectenwijzer

zoekresultaten

1 euro per maand voor internet-connectiviteit


Help een dorp aan extra bandbreedte om de waarde van het internet te benutten. De extreem hoge kosten voor internet (satelliet) zorgen ervoor dat gebruikers een beperkt abonnement voor bandbreedte nemen, vaak te klein is om de voordelen van internet goed te benutten. Met 400 donateurs per maand heeft een dorp gratis internet.
Thema: Communicatie
Bedrag 1,- per maand
nog nodig 1,-

Adopteer een dorp


LinkNet krijgt vanuit verschillende dorpen in Zambia en uit diverse landelijke organisaties de vraag om hulp. Door de beperkte middelen voor de expansie in Zambia is de keuze vaak niet eenvoudig welk dorp te ondersteunen. Help ons en adopteer een dorp.
Thema: Communicatie
Bedrag 40.000,- eenmalige investering
nog nodig 40.000,-

Adopteer een local hero


Macha Works werkt met de getalenteerde jongeren uit plattelandsdorpen. Deze local heroes zijn essentieel om de juiste projecten te kiezen en goed binnen de sociale structuur van het dorp te implementeren. Door deze jongeren intensief te begeleiden wordt de basis gelegd voor structurele ontwikkeling.
Thema: Onderwijs
Bedrag 2.500,- per jaar
nog nodig 2.500,-

Bio-gas voor basisschool Chikanta


De meeste basischolen op het platteland hebben geen toegang tot het landelijke electriciteitsnetwerk. Uitbreiding van het netwerk is erg kostbaar en vaak duurder dan een lokale energie oplossing. Door plantenafval dat beschikbaar is te vergisten komt bio-gas vrij, dat vervolgens genoeg electriciteit geeft voor een PC lokaal.
Thema: Energie
Bedrag 35.000,- eenmalige investering
nog nodig 25.000,-

Bio-gas voor een basisschool


De meeste basischolen op het platteland hebben geen toegang tot het landelijke electriciteitsnetwerk. Uitbreiding van het netwerk is erg kostbaar en vaak duurder dan een lokale energie oplossing. Door plantenafval dat beschikbaar is te vergisten komt bio-gas vrij, dat vervolgens genoeg electriciteit geeft voor een PC lokaal.
Thema: Energie
Bedrag 35.000,- eenmalige investering
nog nodig 20.000,-

Bouw een huis voor een ICT professional


In Macha biedt de LinkNet IT Academy (LITA) ICT opleidingen aan bewoners van platelandsdorpen die met de computer aan de slag willen. De groei van het aantal geinteresseerden maakt de uitbouw van de faciliteiten voor extra leraren noodzakelijk. En de eerste stap is dan huisvesting.
Thema: Onderwijs
Bedrag 8.000,- eenmalige investering
nog nodig 8.000,-

Breidt de Playroom met een veranda


De Playroom in Macha vangt de kinderen overdag op die soms maanden in het ziekenhuis liggen. Tijdens het spelen worden de kinderen getest en getraind en worden de ouders begeleid in vaak een moeilijke periode. Door het succes van de Playroom moet het pand uitgebreid worden en daarvoor zoeken wij sponsors.
Thema: Gezondheidszorg
Bedrag 6.000,- per jaar
nog nodig 6.000,-

Comprehensive Community Care project (Triple C)


Macha Works ondersteunt het Comprehensive Community Care project (Triple C) in Macha. Triple C richt zich op het versterken van de 1e lijn medische zorg in de omliggende Health Centers (13) en Health Posts (25). Hoe dichter de basiszorg beschikbaar is, hoe groter de kans op genezing en hoe efficiënter het ziekenhuis kan opereren.
Thema: Gezondheidszorg
Bedrag 25.000,- eenmalige investering
nog nodig 25.000,-

De inrichting van het restaurant


Iedereen die Macha al eens bezocht heeft, weet wat een belangrijke sociale functie het restaurant heeft. Jaarlijks ontvangt Macha honderden bezoekers die allemaal gast zijn van het restaurant. Graag breiden we de inventaris van het restaurant uit met extra koopspullen en inventaris in de gastenruimte. Nieuw of gebruikt beide is goed bruikbaar.
Thema: Ondernemerschap
Bedrag 5.000,- eenmalige investering
nog nodig 5.000,-

Doneer computers voor scholen in Zambia


Heeft uw organisatie ook regelmatig PC apparatuur over die vervangen is door een nieuwere computer. Deze PC's zijn vaak nog goed te gebruiken in ziekenhuizen, scholen of een internet cafe op het platteland van Zambia. Met Linux is een goede verbinding met het internet dan mogelijk.
Thema: Onderwijs
Bedrag 75,- eenmalige investering
nog nodig 75,-

Expansie HIV/AIDS en TB aanpak


Macha Works steunt de samenwerking tussen het Macha Mission Hospital en het medisch onderzoeksinstituut MRT in Macha. Deze organisaties werken nauw samen in de strijd tegen malaria, Aids en TB. De combinatie van klinisch onderzoek en medische zorg is een succesformule gebleken in de strijd tegen malaria, HIV en TB.
Thema: Gezondheidszorg
Bedrag 500.000,- eenmalige investering
nog nodig 240.000,-

Geef een kind toegang tot kwalitatief basisonderwijs


De Macha Innovative Community School (MICS) is een ambitieuse basisschool op het platteland van Zambia. Naast gewoon klassikaal onderwijs hebben de kinderen de beschikbaarheid over lesprogramma's op de computer. MICS heeft laten zien dat kinderen binnen twee jaar Engels kunnen leren en schrijven.
Thema: Onderwijs
Bedrag 20,- per maand
nog nodig 20,-

Geef een local hero een ICT training met baangarantie


Macha Works werkt met de getalenteerde jongeren uit plattelandsdorpen. Deze local heroes zijn essentieel om de juiste projecten te kiezen en goed binnen de sociale structuur van het dorp te implementeren. Door deze jongeren intensief te begeleiden wordt de basis gelegd voor structurele ontwikkeling.
Thema: Onderwijs
Bedrag 800,- per jaar
nog nodig 800,-

Generator for Radio Macha


Macha Radio the primary source of information for people living in communities around Macha. Radio Macha offers music and informative programs about health, agriculture and activities relevant to the people who live around the hospital. Radio Macha would like to expand the programming now and needs a generator for electricity.
Thema: Energie
Bedrag 5.000,- eenmalige investering
nog nodig 5.000,-

Help de bouw van de Ubuntu campus in Macha


De uitbouw van ICT kennis op het platteland van Zambia werkt alleen met goed opleidingsplan voor de lokale mensen die het internet netwerk vervolgens in de lucht houden en de computers gebruiken. Ubuntu campus is een onderwijs campus voor al die toekomstige ICT'ers. De uitbreiding van goede trainingsfaciliteiten is dan de eerste stap.
Thema: Onderwijs
Bedrag 250.000,- eenmalige investering
nog nodig 250.000,-

Help met de uitbreiding van Radio Macha


Radio Macha is na 3 jaar weer life te ontvangen in de gemeenschappen rondom Macha. Voor de inwoners van deze dorpen is Radio Macha de enige informatiebron omdat er geen mobiele telefonie netwerk bestaat. Radio Macha wil haar programmering uitbreiden en zoekt sponsors voor deze nieuwe programma's.
Thema: Ondernemerschap
Bedrag 7.500,- eenmalige investering
nog nodig 7.500,-

ICT voor de Hamoonde Basic School


De Hamoonde Basic School is een lagere school voor de jongeren in en rondom het dorpje Chikanta. In plattelandsdorpen als Chikanta gaan zo goed als alle jongeren naar school zodat deze scholen erg grote klassen kennen en een structureel gebrek aan lesmateriaal. Tijd dus voor een ICT ondersteund lesprogramma.
Thema: Onderwijs
Bedrag 12.500,- eenmalige investering
nog nodig 12.500,-

ICT voor de Macha Central Basic School


Macha Central is een lagere school voor de jongeren in en rondom het dorpje Macha. In plattelandsdorpen als Macha gaan zo goed als alle jongeren naar school zodat deze scholen erg grote klassen kennen en een structureel gebrek aan lesmateriaal. Tijd dus voor een ICT ondersteund lesprogramma.
Thema: Onderwijs
Bedrag 15.000,- eenmalige investering
bedrag is bereikt

ICT voor Mukinge Basic School


Mukinge Basic School is een lagere school voor de jongeren in en rondom het dorpje Mukinge. In plattelandsdorpen als Mukinge gaan zo goed als alle jongeren naar school zodat deze scholen erg grote klassen kennen en een structureel gebrek aan lesmateriaal. Tijd dus voor een ICT ondersteund lesprogramma.
Thema: Onderwijs
Bedrag 7.500,- eenmalige investering
nog nodig 7.500,-

Inrichting Care House voor AIDS patiënten


Het nieuwe Care House is klaar. Dit nieuwe gebouw gaat een belangrijke spil worden voor Aids patiënten die ontslagen zijn uit het ziekenhuis maar nog niet sterk genoeg zijn om zelfstandig te wonen. In samenwerking met de lokale Health Centers in de gemeenschap van de patiënt wordt de terugkeer voorbereid.
Thema: Gezondheidszorg
Bedrag 10.000,- eenmalige investering
nog nodig 10.000,-

Inventaris nieuw klinisch laboratorium


Het medisch onderzoeksinstituut MRT in Macha heeft goede resultaten laten zien in de bestrijding van malaria door een combinatie van klinisch onderzoek en medische zorg. MRT wil de aanpak uitbreiden op HIV en TB en daarvoor moet de onderzoekscapaciteit worden uitgebreid. Het lab is zo goed als klaar dus nu is het tijd voor de inventaris.
Thema: Onderzoek
Bedrag 25.000,- eenmalige investering
nog nodig 25.000,-

Investeer in de Jatropha plantage


In Macha is een belangrijke start gemaakt met het aanplanten van Jatropha als nieuw gewas. Uit de vruchten van Jatropha kan bio-olie worden geperst die in de eigen energievraag kan voorzien. Op de plantage worden naast Jatropha andere gewassen aangeplant die via een bio-gas installatie tevens lokaal energie leveren.
Thema: Energie
Bedrag 350.000,- eenmalige investering
nog nodig 30.000,-

Jatropha bio olie voor eigen gebruik


In geisoleerde dorpen als Macha is de aanschaf van producten een logistieke uitdaging. De aanschaf van benzine voor generatoren gebeurd slechts 2 keer per jaar door de afstand naar het distributiepunt. Jatropha is een interessant nieuw gewas aangezien uit de vruchten bio-olie kan worden geperst die in de eigen energievraag kan voorzien.
Thema: Ondernemerschap
Bedrag 250,- per jaar
nog nodig 250,-

Kwalitatief drinkbaar water voor het Macha Mission Hospital


De watersystemen van ziekenhuizen op het platteland zijn vaak vele jaren geleden aangelegd en door kalk sterk aangetast. Zo ook bij het Macha Mission Hospital. Goede medische zorg begint vaak bij basale dingen als goed drinkwater. Help ons nu te investeren in een nieuwe water distributie systeem in Macha.
Thema: Water
Bedrag 125.000,- eenmalige investering
nog nodig 125.000,-

Micro krediet voor lokale boeren


De boeren in Macha kunnen hun familie onderhouden door op relatief kleine schaal mais, andere gewassen, een geit en koe te onderhouden. Een toename van het aantal dieren is voor een boer wellicht het meest directe teken van ontwikkeling. Dieren zorgen voor extra inkomsten. Wij helpen de boeren graag bij deze investering met een lening.
Thema: Ondernemerschap
Bedrag 5.000,- eenmalige investering
nog nodig 5.000,-

Nieuwe markt in Macha centrum


De duidelijke ontwikkeling van het plattelandsdorpje Macha heeft het ondernemerschap van de inwoners van duidelijk gestimuleerd. De markt van Macha is uit z'n voegen gegroeid en vraagt om een nieuwe lokatie, centraal bij de andere gemeenschaps activiteiten. Wij willen de ondernemers graag een goed nieuwe plek bieden, helpt u mee?
Thema: Ondernemerschap
Bedrag 27.500,- eenmalige investering
nog nodig 27.500,-

Nurse Training School Chilonga


De Nurse Training School in Chilonga draait mee in het project om ICT ondersteund onderwijs mogelijk te maken op deze school. Door iedere twee studenten een PC met internet aan te bieden wordt het structurele tekort aan boeken en lesmateriaal ondervangen. Tevens verbindt het de leraren van diverse NTS zodat zij ervaringen kunnen uitwisselen.
Thema: Onderwijs
Bedrag 5.000,- per jaar
nog nodig 5.000,-

Nurse Training School Kalene


De Nurse Training School in Kalene draait mee in het project om ICT ondersteund onderwijs mogelijk te maken op deze school. Door iedere twee studenten een PC met internet aan te bieden wordt het structurele tekort aan boeken en lesmateriaal ondervangen. Tevens verbindt het de leraren van diverse NTS zodat zij ervaringen kunnen uitwisselen.
Thema: Onderwijs
Bedrag 15.000,- per jaar
nog nodig 15.000,-

Nurse Training School Monze


De Nurse Training School in Monze draait mee in het project om ICT ondersteund onderwijs mogelijk te maken op deze school. Door iedere twee studenten een PC met internet aan te bieden wordt het structurele tekort aan boeken en lesmateriaal ondervangen. Tevens verbindt het de leraren van diverse NTS zodat zij ervaringen kunnen uitwisselen.
Thema: Onderwijs
Bedrag 15.000,- eenmalige investering
nog nodig 15.000,-

Nurse Training School Mukinge


De Nurse Training School in Mukinge draait mee in het project om ICT ondersteund onderwijs mogelijk te maken op deze school. Door iedere twee studenten een PC met internet aan te bieden wordt het structurele tekort aan boeken en lesmateriaal ondervangen. Tevens maakt het een nieuwe 'community of practice' van leraren mogelijk die ervaringen kunnen uitwisselen.
Thema: Onderwijs
Bedrag 5.000,- per jaar
nog nodig 5.000,-

Ondersteuning van nieuwe coöperaties voor Jatropha in Macha


De boeren in de omgeving van Macha hebben al generaties kleine boerderijen waarop ze met de extended familie wonen. Een aantal boeren wil nu gaan samenwerken om gezamenlijk te investeren in de aanplant van Jatropha. Jatropha geeft de boer de mogelijk om zijn eigen energie te voorzien door bio olie uit de vruchten te persen.
Thema: Ondernemerschap
Bedrag 2.500,- per jaar
nog nodig 2.500,-

Ondersteuning van nieuwe coöperaties voor pindakaas in Macha


De boeren in de omgeving van Macha hebben al generaties kleine boerderijen waarop ze met de extended familie wonen. Een aantal vrouwen van boeren wil nu gaan samenwerken om gezamenlijk te investeren een machine om pindakaas te produceren. Perfecte extra inkomstenbron om de afhankelijkheid van de mais te verminderen.
Thema: Ondernemerschap
Bedrag 4.000,- eenmalige investering
bedrag is bereikt

Ondersteuning van nieuwe coöperaties voor zuivel in Macha


De boeren in de omgeving van Macha hebben al generaties kleine boerderijen waarop ze met de extended familie wonen. Een aantal boeren wil nu gaan samenwerken om gezamenlijk te investeren in een zuivel installatie voor de melk die de koeien produceren. Een perfecte mogelijkheid om de afhankelijkheid van mais te verminderen.
Thema: Ondernemerschap
Bedrag 80.000,- eenmalige investering
nog nodig 80.000,-

Plattelandsbank Zanaco


De inwoners van de plattelandsgebieden in Zambia hebben geen toegang tot financiële diensten. Als je niet in een stad woont, kom je gewoonweg niet in aanmerking om een bank rekening te openen. Door het beschikbaar maken van financiële diensten kunnen de inwoners van Macha nieuwe investeringen doen die op dit moment onhaalbaar zijn.
Thema: Ondernemerschap
Bedrag 10.000,- eenmalige investering
bedrag is bereikt

Playroom Macha


In de Playroom kunnen de kinderen van de kinderafdeling van het Macha Mission Hospital spelen met leeftijdsgenootjes. Tijdens het spelen worden de ouders begeleid in de vaak moeilijke fase als één van hun kinderen voor langere termijn ziek is. Het activeren van kinderen op jonge leeftijd is essentieel voor hun ontwikkeling.
Thema: Gezondheidszorg
Bedrag 4.500,- per jaar
nog nodig 4.200,-

Solar technologie voor een internet cafe


Macha Works breidt steeds vaker uit naar gemeenschappen die geen electriciteit hebben of waar mogelijk een aansluiting gemaakt kan worden door het landelijk netwerk uit te breiden. Alternatieve energie oplossingen zijn dan cruciaal en zonne-energie is de meest logische oplossing voor een nieuw internet cafe op het platteland.
Thema: Energie
Bedrag 20.000,- eenmalige investering
nog nodig 20.000,-

Solar technologie voor Health Center


Macha Works breidt het draadloze internet netwerk uit naar Health Centers rondom het Macha Mission Hospital. Centers die geen electriciteit hebben. Alternatieve energie oplossingen zijn dan cruciaal en zonne-energie is de meest logische oplossing voor een Health Center. De zonne-energie maakt ICT, internet en verlichting mogelijk.
Thema: Energie
Bedrag 10.000,- per jaar
nog nodig 10.000,-

Sponsor een Aids wees


In Macha zijn de vreselijke gevolgen van de ziekte Aids zichtbaar. De lagere school MICS biedt de kinderen die wees zijn geworden door deze vreselijke ziekte toegang tot kwalitatief onderwijs. Het MICS House biedt hen door de week onderdak, in het weekend verblijven de kinderen thuis. Deze ambitie van MICS maken wij graag door uw hulp mogelijk.
Thema: Onderwijs
Bedrag 55,- per maand
nog nodig 55,-

Sport faciliteiten voor de jeugd


In de omgeving van een plattelandsdorp als Macha zijn voor kinderen weinig activiteiten, vooral op het gebied van sport. Sport verbroederd en is een goede school voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld leiderschap, zeker als er jongeren uit verschillende gemeenschappen, etnische achtergrond of zelfs landen en culturen samenkomen.
Thema: Ondernemerschap
Bedrag 2.500,- per jaar
nog nodig 800,-

Steun de nieuwe Community Hall in Macha


In Macha wordt het nieuwe Community Center voor de ondernemende jongeren in het dorp gebouwd. Het pand kan eenvoudig worden uitbreid met een gemeenschapsruimte waar trainingen, bijeenkomsten en bijvoorbeeld een bioscoop in gebouwd kunnen worden. Dit wordt de nieuwe ontmoetingsplaats voor de gemeenschap.
Thema: Ondernemerschap
Bedrag 35.000,- eenmalige investering
nog nodig 35.000,-

Steun de persfabriek van de Jatropha plantage


In Macha is een belangrijke start gemaakt met het aanplanten van Jatropha als nieuw gewas. Uit de vruchten van Jatropha kan bio-olie worden geperst die in de eigen energievraag kan voorzien. Macha Works wil een centrale persfabriek opbouwen waar de boeren de Jatropha vruchten kunnen inleveren en olie er voor in de plaats krijgen.
Thema: Energie
Bedrag 105.000,- eenmalige investering
nog nodig 30.000,-

Verbeter kwaliteit water voor Health Center


Health Centers zijn de eerst lijn medische zorg voor de mensen die in de afgelegen dorpen rond ziekenhuizen liggen. Hoe dichter de medische zorg is hoe groter de kans dat de patiënten bij ziekte het overleven. De kwaliteit van water is essentieel voor goede patientenzorg. Help ons nu te investeren in een aantal Health Centers rondom Macha.
Thema: Water
Bedrag 6.000,- eenmalige investering
nog nodig 6.000,-

Vision Community Center


Het Vision Community Center (VCC) biedt startende ondernemers ruimte voor hun nieuwe bedrijf. Tevens biedt het VCC workshops aan om de eerste belangrijke fase als ondernemer succesvol door te komen. Het VCC wordt het centrum van ondernemerschap van Macha en brengt ondernemende getalenteerde jongeren samen.
Thema: Ondernemerschap
Bedrag 145.000,- eenmalige investering
nog nodig 40.000,-

Water Turbine project Chitokoloki


Het dorpje Chitokoloki ligt op honderden kilometers van het landelijke electriciteitsnetwerk maar heeft wel een hoog kwalitief ziekenhuis. De operatiekamers zijn slechts 4,5 uur per dag operationeel doordat in de uren de generator draait. Aangezien Chitokoloki langs de Zambesi rivier ligt is een water turbine die 24 uur electriciteit biedt een grote wens.
Thema: Energie
Bedrag 125.000,- eenmalige investering
bedrag is bereikt
PartnersOver i de organizatieWeblog Gert Jan van StamNieuwsbriefWord donateur