Projectenwijzer

zoekresultaten

1 euro per maand voor internet-connectiviteit
Plattelandsdorpen
Help een dorp aan extra bandbreedte om de waarde van het internet te benutten. De extreem hoge kosten voor internet (satelliet) zorgen ervoor dat gebruikers een beperkt abonnement voor bandbreedte nemen, vaak te klein is om de voordelen van internet goed te benutten. Met 400 donateurs per maand heeft een dorp gratis internet.
Adopteer een dorp
Macha
LinkNet krijgt vanuit verschillende dorpen in Zambia en uit diverse landelijke organisaties de vraag om hulp. Door de beperkte middelen voor de expansie in Zambia is de keuze vaak niet eenvoudig welk dorp te ondersteunen. Help ons en adopteer een dorp.
Adopteer een local hero
Plattelandsdorpen
Macha Works werkt met de getalenteerde jongeren uit plattelandsdorpen. Deze local heroes zijn essentieel om de juiste projecten te kiezen en goed binnen de sociale structuur van het dorp te implementeren. Door deze jongeren intensief te begeleiden wordt de basis gelegd voor structurele ontwikkeling.
Bio-gas voor basisschool Chikanta
Chikanta
De meeste basischolen op het platteland hebben geen toegang tot het landelijke electriciteitsnetwerk. Uitbreiding van het netwerk is erg kostbaar en vaak duurder dan een lokale energie oplossing. Door plantenafval dat beschikbaar is te vergisten komt bio-gas vrij, dat vervolgens genoeg electriciteit geeft voor een PC lokaal.
Bio-gas voor een basisschool
Macha
De meeste basischolen op het platteland hebben geen toegang tot het landelijke electriciteitsnetwerk. Uitbreiding van het netwerk is erg kostbaar en vaak duurder dan een lokale energie oplossing. Door plantenafval dat beschikbaar is te vergisten komt bio-gas vrij, dat vervolgens genoeg electriciteit geeft voor een PC lokaal.
Bouw een huis voor een ICT professional
Plattelandsdorpen
In Macha biedt de LinkNet IT Academy (LITA) ICT opleidingen aan bewoners van platelandsdorpen die met de computer aan de slag willen. De groei van het aantal geinteresseerden maakt de uitbouw van de faciliteiten voor extra leraren noodzakelijk. En de eerste stap is dan huisvesting.
Breidt de Playroom met een veranda
Macha
De Playroom in Macha vangt de kinderen overdag op die soms maanden in het ziekenhuis liggen. Tijdens het spelen worden de kinderen getest en getraind en worden de ouders begeleid in vaak een moeilijke periode. Door het succes van de Playroom moet het pand uitgebreid worden en daarvoor zoeken wij sponsors.
Comprehensive Community Care project (Triple C)
Macha
Macha Works ondersteunt het Comprehensive Community Care project (Triple C) in Macha. Triple C richt zich op het versterken van de 1e lijn medische zorg in de omliggende Health Centers (13) en Health Posts (25). Hoe dichter de basiszorg beschikbaar is, hoe groter de kans op genezing en hoe efficiënter het ziekenhuis kan opereren.
De inrichting van het restaurant
Macha
Iedereen die Macha al eens bezocht heeft, weet wat een belangrijke sociale functie het restaurant heeft. Jaarlijks ontvangt Macha honderden bezoekers die allemaal gast zijn van het restaurant. Graag breiden we de inventaris van het restaurant uit met extra koopspullen en inventaris in de gastenruimte. Nieuw of gebruikt beide is goed bruikbaar.
Doneer computers voor scholen in Zambia
Plattelandsdorpen
Heeft uw organisatie ook regelmatig PC apparatuur over die vervangen is door een nieuwere computer. Deze PC's zijn vaak nog goed te gebruiken in ziekenhuizen, scholen of een internet cafe op het platteland van Zambia. Met Linux is een goede verbinding met het internet dan mogelijk.
Expansie HIV/AIDS en TB aanpak
Macha
Macha Works steunt de samenwerking tussen het Macha Mission Hospital en het medisch onderzoeksinstituut MRT in Macha. Deze organisaties werken nauw samen in de strijd tegen malaria, Aids en TB. De combinatie van klinisch onderzoek en medische zorg is een succesformule gebleken in de strijd tegen malaria, HIV en TB.
Geef een kind toegang tot kwalitatief basisonderwijs
Macha
De Macha Innovative Community School (MICS) is een ambitieuse basisschool op het platteland van Zambia. Naast gewoon klassikaal onderwijs hebben de kinderen de beschikbaarheid over lesprogramma's op de computer. MICS heeft laten zien dat kinderen binnen twee jaar Engels kunnen leren en schrijven.
Geef een local hero een ICT training met baangarantie
Plattelandsdorpen
Macha Works werkt met de getalenteerde jongeren uit plattelandsdorpen. Deze local heroes zijn essentieel om de juiste projecten te kiezen en goed binnen de sociale structuur van het dorp te implementeren. Door deze jongeren intensief te begeleiden wordt de basis gelegd voor structurele ontwikkeling.
Generator for Radio Macha
Macha
Macha Radio the primary source of information for people living in communities around Macha. Radio Macha offers music and informative programs about health, agriculture and activities relevant to the people who live around the hospital. Radio Macha would like to expand the programming now and needs a generator for electricity.
Help de bouw van de Ubuntu campus in Macha
Macha
De uitbouw van ICT kennis op het platteland van Zambia werkt alleen met goed opleidingsplan voor de lokale mensen die het internet netwerk vervolgens in de lucht houden en de computers gebruiken. Ubuntu campus is een onderwijs campus voor al die toekomstige ICT'ers. De uitbreiding van goede trainingsfaciliteiten is dan de eerste stap.
Help met de uitbreiding van Radio Macha
Macha
Radio Macha is na 3 jaar weer life te ontvangen in de gemeenschappen rondom Macha. Voor de inwoners van deze dorpen is Radio Macha de enige informatiebron omdat er geen mobiele telefonie netwerk bestaat. Radio Macha wil haar programmering uitbreiden en zoekt sponsors voor deze nieuwe programma's.
ICT voor de Hamoonde Basic School
Macha
De Hamoonde Basic School is een lagere school voor de jongeren in en rondom het dorpje Chikanta. In plattelandsdorpen als Chikanta gaan zo goed als alle jongeren naar school zodat deze scholen erg grote klassen kennen en een structureel gebrek aan lesmateriaal. Tijd dus voor een ICT ondersteund lesprogramma.
ICT voor de Macha Central Basic School
Macha
Macha Central is een lagere school voor de jongeren in en rondom het dorpje Macha. In plattelandsdorpen als Macha gaan zo goed als alle jongeren naar school zodat deze scholen erg grote klassen kennen en een structureel gebrek aan lesmateriaal. Tijd dus voor een ICT ondersteund lesprogramma.
ICT voor Mukinge Basic School
Macha
Mukinge Basic School is een lagere school voor de jongeren in en rondom het dorpje Mukinge. In plattelandsdorpen als Mukinge gaan zo goed als alle jongeren naar school zodat deze scholen erg grote klassen kennen en een structureel gebrek aan lesmateriaal. Tijd dus voor een ICT ondersteund lesprogramma.
Inrichting Care House voor AIDS patiënten
Macha
Het nieuwe Care House is klaar. Dit nieuwe gebouw gaat een belangrijke spil worden voor Aids patiënten die ontslagen zijn uit het ziekenhuis maar nog niet sterk genoeg zijn om zelfstandig te wonen. In samenwerking met de lokale Health Centers in de gemeenschap van de patiënt wordt de terugkeer voorbereid.
Inventaris nieuw klinisch laboratorium
Macha
Het medisch onderzoeksinstituut MRT in Macha heeft goede resultaten laten zien in de bestrijding van malaria door een combinatie van klinisch onderzoek en medische zorg. MRT wil de aanpak uitbreiden op HIV en TB en daarvoor moet de onderzoekscapaciteit worden uitgebreid. Het lab is zo goed als klaar dus nu is het tijd voor de inventaris.
Investeer in de Jatropha plantage
Macha
In Macha is een belangrijke start gemaakt met het aanplanten van Jatropha als nieuw gewas. Uit de vruchten van Jatropha kan bio-olie worden geperst die in de eigen energievraag kan voorzien. Op de plantage worden naast Jatropha andere gewassen aangeplant die via een bio-gas installatie tevens lokaal energie leveren.
Jatropha bio olie voor eigen gebruik
Macha
In geisoleerde dorpen als Macha is de aanschaf van producten een logistieke uitdaging. De aanschaf van benzine voor generatoren gebeurd slechts 2 keer per jaar door de afstand naar het distributiepunt. Jatropha is een interessant nieuw gewas aangezien uit de vruchten bio-olie kan worden geperst die in de eigen energievraag kan voorzien.
Kwalitatief drinkbaar water voor het Macha Mission Hospital
Macha
De watersystemen van ziekenhuizen op het platteland zijn vaak vele jaren geleden aangelegd en door kalk sterk aangetast. Zo ook bij het Macha Mission Hospital. Goede medische zorg begint vaak bij basale dingen als goed drinkwater. Help ons nu te investeren in een nieuwe water distributie systeem in Macha.
Micro krediet voor lokale boeren
Macha
De boeren in Macha kunnen hun familie onderhouden door op relatief kleine schaal mais, andere gewassen, een geit en koe te onderhouden. Een toename van het aantal dieren is voor een boer wellicht het meest directe teken van ontwikkeling. Dieren zorgen voor extra inkomsten. Wij helpen de boeren graag bij deze investering met een lening.
Nieuwe markt in Macha centrum
Macha
De duidelijke ontwikkeling van het plattelandsdorpje Macha heeft het ondernemerschap van de inwoners van duidelijk gestimuleerd. De markt van Macha is uit z'n voegen gegroeid en vraagt om een nieuwe lokatie, centraal bij de andere gemeenschaps activiteiten. Wij willen de ondernemers graag een goed nieuwe plek bieden, helpt u mee?
Nurse Training School Chilonga
Chilonga
De Nurse Training School in Chilonga draait mee in het project om ICT ondersteund onderwijs mogelijk te maken op deze school. Door iedere twee studenten een PC met internet aan te bieden wordt het structurele tekort aan boeken en lesmateriaal ondervangen. Tevens verbindt het de leraren van diverse NTS zodat zij ervaringen kunnen uitwisselen.
Nurse Training School Kalene
Kalene
De Nurse Training School in Kalene draait mee in het project om ICT ondersteund onderwijs mogelijk te maken op deze school. Door iedere twee studenten een PC met internet aan te bieden wordt het structurele tekort aan boeken en lesmateriaal ondervangen. Tevens verbindt het de leraren van diverse NTS zodat zij ervaringen kunnen uitwisselen.
Nurse Training School Monze
Monze
De Nurse Training School in Monze draait mee in het project om ICT ondersteund onderwijs mogelijk te maken op deze school. Door iedere twee studenten een PC met internet aan te bieden wordt het structurele tekort aan boeken en lesmateriaal ondervangen. Tevens verbindt het de leraren van diverse NTS zodat zij ervaringen kunnen uitwisselen.
Nurse Training School Mukinge
Mukinge, North West
De Nurse Training School in Mukinge draait mee in het project om ICT ondersteund onderwijs mogelijk te maken op deze school. Door iedere twee studenten een PC met internet aan te bieden wordt het structurele tekort aan boeken en lesmateriaal ondervangen. Tevens maakt het een nieuwe 'community of practice' van leraren mogelijk die ervaringen kunnen uitwisselen.
Ondersteuning van nieuwe coöperaties voor Jatropha in Macha
Macha
De boeren in de omgeving van Macha hebben al generaties kleine boerderijen waarop ze met de extended familie wonen. Een aantal boeren wil nu gaan samenwerken om gezamenlijk te investeren in de aanplant van Jatropha. Jatropha geeft de boer de mogelijk om zijn eigen energie te voorzien door bio olie uit de vruchten te persen.
Ondersteuning van nieuwe coöperaties voor pindakaas in Macha
Macha
De boeren in de omgeving van Macha hebben al generaties kleine boerderijen waarop ze met de extended familie wonen. Een aantal vrouwen van boeren wil nu gaan samenwerken om gezamenlijk te investeren een machine om pindakaas te produceren. Perfecte extra inkomstenbron om de afhankelijkheid van de mais te verminderen.
Ondersteuning van nieuwe coöperaties voor zuivel in Macha
Macha
De boeren in de omgeving van Macha hebben al generaties kleine boerderijen waarop ze met de extended familie wonen. Een aantal boeren wil nu gaan samenwerken om gezamenlijk te investeren in een zuivel installatie voor de melk die de koeien produceren. Een perfecte mogelijkheid om de afhankelijkheid van mais te verminderen.
Plattelandsbank Zanaco
Macha
De inwoners van de plattelandsgebieden in Zambia hebben geen toegang tot financiële diensten. Als je niet in een stad woont, kom je gewoonweg niet in aanmerking om een bank rekening te openen. Door het beschikbaar maken van financiële diensten kunnen de inwoners van Macha nieuwe investeringen doen die op dit moment onhaalbaar zijn.
Playroom Macha
Macha
In de Playroom kunnen de kinderen van de kinderafdeling van het Macha Mission Hospital spelen met leeftijdsgenootjes. Tijdens het spelen worden de ouders begeleid in de vaak moeilijke fase als één van hun kinderen voor langere termijn ziek is. Het activeren van kinderen op jonge leeftijd is essentieel voor hun ontwikkeling.
Solar technologie voor een internet cafe
Macha
Macha Works breidt steeds vaker uit naar gemeenschappen die geen electriciteit hebben of waar mogelijk een aansluiting gemaakt kan worden door het landelijk netwerk uit te breiden. Alternatieve energie oplossingen zijn dan cruciaal en zonne-energie is de meest logische oplossing voor een nieuw internet cafe op het platteland.
Solar technologie voor Health Center
Macha
Macha Works breidt het draadloze internet netwerk uit naar Health Centers rondom het Macha Mission Hospital. Centers die geen electriciteit hebben. Alternatieve energie oplossingen zijn dan cruciaal en zonne-energie is de meest logische oplossing voor een Health Center. De zonne-energie maakt ICT, internet en verlichting mogelijk.
Sponsor een Aids wees
Macha
In Macha zijn de vreselijke gevolgen van de ziekte Aids zichtbaar. De lagere school MICS biedt de kinderen die wees zijn geworden door deze vreselijke ziekte toegang tot kwalitatief onderwijs. Het MICS House biedt hen door de week onderdak, in het weekend verblijven de kinderen thuis. Deze ambitie van MICS maken wij graag door uw hulp mogelijk.
Sport faciliteiten voor de jeugd
Macha
In de omgeving van een plattelandsdorp als Macha zijn voor kinderen weinig activiteiten, vooral op het gebied van sport. Sport verbroederd en is een goede school voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld leiderschap, zeker als er jongeren uit verschillende gemeenschappen, etnische achtergrond of zelfs landen en culturen samenkomen.
Steun de nieuwe Community Hall in Macha
Macha
In Macha wordt het nieuwe Community Center voor de ondernemende jongeren in het dorp gebouwd. Het pand kan eenvoudig worden uitbreid met een gemeenschapsruimte waar trainingen, bijeenkomsten en bijvoorbeeld een bioscoop in gebouwd kunnen worden. Dit wordt de nieuwe ontmoetingsplaats voor de gemeenschap.
Steun de persfabriek van de Jatropha plantage
Macha
In Macha is een belangrijke start gemaakt met het aanplanten van Jatropha als nieuw gewas. Uit de vruchten van Jatropha kan bio-olie worden geperst die in de eigen energievraag kan voorzien. Macha Works wil een centrale persfabriek opbouwen waar de boeren de Jatropha vruchten kunnen inleveren en olie er voor in de plaats krijgen.
Verbeter kwaliteit water voor Health Center
Macha
Health Centers zijn de eerst lijn medische zorg voor de mensen die in de afgelegen dorpen rond ziekenhuizen liggen. Hoe dichter de medische zorg is hoe groter de kans dat de patiënten bij ziekte het overleven. De kwaliteit van water is essentieel voor goede patientenzorg. Help ons nu te investeren in een aantal Health Centers rondom Macha.
Vision Community Center
Macha
Het Vision Community Center (VCC) biedt startende ondernemers ruimte voor hun nieuwe bedrijf. Tevens biedt het VCC workshops aan om de eerste belangrijke fase als ondernemer succesvol door te komen. Het VCC wordt het centrum van ondernemerschap van Macha en brengt ondernemende getalenteerde jongeren samen.
Water Turbine project Chitokoloki
Chitokoloki
Het dorpje Chitokoloki ligt op honderden kilometers van het landelijke electriciteitsnetwerk maar heeft wel een hoog kwalitief ziekenhuis. De operatiekamers zijn slechts 4,5 uur per dag operationeel doordat in de uren de generator draait. Aangezien Chitokoloki langs de Zambesi rivier ligt is een water turbine die 24 uur electriciteit biedt een grote wens.
PartnersOver i de organizatieWeblog Gert Jan van StamNieuwsbriefWord donateur