Wat Macha Works doet

Afrika urbaniseert, jonge mensen trekken naar de steden op zoek naar een baan. Het is voor de bewoners op het platteland niet eenvoudig om hun levensstandaard te verbeteren. De beperkte inkomsten van boeren op het platteland maken het moeilijk om aan de structurele armoede te ontvluchten.

Er zijn twee belangrijke redenen die structurele ontwikkeling op het platteland in de weg staan:

1. De gemeenschap mist de capaciteit om gekwalificeerde mensen te trekken of goede mensen vast te houden omdat ze zich niet permanent in het dorp willen vestigen.

2. Hoge distributie en transactiekosten zijn belangrijke belemmeringen voor economische activiteiten, het vermogen van de overheid, bedrijven en andere lokale organisaties om de grote kloof in niet beschikbare dienstverlening te verkleinen

Veel instellingen op het platteland vinden met de grootste moeite gekwalificeerde mensen. Scholen op het platteland die open zijn met slechts 5 van de 8 goedgekeurde leraren, zijn eerder regel dan uitzondering. In deze context is het fundamenteel om de mensen die binnen de organisatie werken vast te houden. Het verloop binnen de verschillende instellingen (scholen, health centers etc.) op het platteland is echter hoog, soms 40% of zelfs 50% per jaar. In deze omgeving is ieder project dat de capaciteit van de mensen op wil bouwen gedoemd te mislukken.

De hoge distributiekosten om de mensen te bereiken doen veel projecten mislukken, zeker als deze projecten zich op een specifiek onderwerp richten (onderwijs of HIV). Projecten zijn sterk aan elkaar gerelateerd en tekortkomingen bij een bepaalde discipline heeft een impact bij andere disciplines. Bijvoorbeeld het verliezen van een getalenteerde leraar bij een lagere school vermindert niet alleen de kwaliteit van het onderwijs, maar maakt het ook moeilijker om andere professionals voor de gemeenschap te behouden.

Wat bepaalt dat capabele mensen blijven? In de afgelopen jaren is duidelijke geworden dat de mogelijkheid zich te ontwikkelen vaak een belangrijke reden is. Kwalitatief goed onderwijs voor hun kinderen en een leeromgeving binnen hun baan zijn belangrijke redenen voor mensen om zich ergens permanent te vestigen.

De succesvolle aanpak van Macha Works omvat drie belangrijke onderdelen: 


De aanpak van Macha Works richt zich op het versterken van de capaciteiten van de getalenteerde mensen binnen de gemeenschap, onze lokale talenten. Naast de opleiding is het bieden van een uitdagende leeromgeving essentieel want het behoud van deze mensen is net zo wezenlijk als het opbouwen van capaciteit. 

Internet connectiviteit verbindt ons lokaal talent met collega’s en professionals en maakt hen onderdeel van een uitdagende leeromgeving. De ICT infrastructuur draagt tevens bij tot het verlagen van distributiekosten om de mensen in de dorpen op het platteland effectief te bereiken.

 
Er bestaat consensus dat de Afrikanen zelf de enige zijn die Afrika kunnen ontwikkelen. Macha Works maakt daarom het lokaal talent uit de dorpen bepalend en laat hen beslissen wat er nodig is aan oplossingen. Zij implementeren deze projecten vervolgens zelf binnen de context van hun eigen gemeenschap.Lees verder:
- Wat is er bereikt in Macha
- Holistische aanpak
- Relationele Afrikaanse cultuur

 

PartnersOver i de organizatieWeblog Gert Jan van StamNieuwsbriefWord donateur